Koninklijke Heemkring Hoghescote

 

Onze leesbibliotheek - Catalogus


Heemkring Hoghescote beschikt over een uitgebreid assortiment van boeken en een breed gamma van oude en actuele tijdschriften.  Een uitgebreide catalogus van boeken en tijdschriften, die kunnen worden geconsulteerd in de bibliotheek, vindt u hier.Door Hobonia uitgegeven werkenDoor Hoghescote uitgegeven werken


De boeken uitgegeven door Koninklijke Heemkring Hoghescote zijn te bestellen via info@heemkring-hoghescote.be  Prijzen van boeken zijn bij afhaling in ons lokaal.  Mits betaling op voorhand van de prijs + de portkosten kunnen die ook in België verzonden worden.  Sommige werken zijn in elektronische vorm te verkrijgen door bestelling via e-mail en voorafgaandelijke betaling.


2021: Wereldoorlog II door een andere bril bekeken door Renaat Verreyken. A4-formaat, 153 bladzijden in kleur met vele illustraties, harde kaft. Gespreid over 30 hoofdstukken beschrijft de auteur, gelardeerd met zijn positieve/negatieve bedenkingen, dit tweede wereldconflict. De auteur rondt af met een hoofdstuk ‘Welke organisaties werden er opgericht om de wereldvrede te bewaren?’. Te koop als boek voor € 25.2018: Van Parifart tot Dennendael - Petite histoire van enkele grootgrond-bezitters in Heide en Kapellenbos 19de – 20ste eeuw door Roberte Van Haute, A4-formaat, 210 bladzijden in kleur, 174 illustraties. Genealogische informatie, bespreking van 20 notarisakten, de 20ste-eeuwse verkavelingen en verhalen gerelateerd aan de familie Van Damme (steenbakkerij) en/of hun woningen. Deze publicatie is momenteel uitgeput.2017: Collaboratie en repressie tijdens WO II ... ook in Kapellen door Renaat Verreyken, A4-formaat, 120 bladzijden in kleur, harde kaft. Een geschiedkundig boek over een moeilijke periode in de Kapelse geschiedenis, de collaboratie en repressie tijdens de tweede wereldoorlog. In het boek wordt ingegaan op de oorlogsomstandigheden, en meer in detail de Kapelse toestanden. Deze publicatie is elektronisch als pdf te koop voor € 15,00 via bestelling.2014:  Modder en vuur - Louis Mertens en Putte in de Groote Oorlog; een heruitgave 2014 met toestemming van de auteur, Mertens Ludo. 420 blz., A4-formaat.  Dit boek beschrijft het schielijk verhaal van Louis Mertens, die als 18-jarige dienst neemt in het Belgische leger tijdens WO I. Hij schrijft vele brieven naar zijn familie, en omgekeerd. Deze brieven worden gecensureerd en gesmokkeld over de Dodendraad naar Kapellen-Putte. Aan het einde sneuvelt hij op het slagveld.  Deze publicatie is elektronisch als pdf te koop voor € 15,00 via bestelling.2014: Cappellen in den Grooten Oorlog door Marc Brans, Jan Ingelbrecht, Ludo Mertens, Patrick Seiffermann, Roger Van den Bleeken, 24 x 17 cm. Uniek boek over het leven in onze eigen gemeente Kapellen (en het geïsoleerde Putte) tijdens de Eerste Wereldoorlog 1914-1918.  320 bladzijden vol met boeiende informatie.

Te koop als boek voor € 28.2007: 100 jaar Oud-Gemeentehuis door Roger Balbaert, 156 blz., A4-formaat.

Naslagwerk over het voormalige gemeentehuis in het centrum van de gemeente. Over de plannen, het bouwen, de gebruikers van dit mooie gebouw. Met lijsten van de burgemeesters, schepenen, gemeenteraadsleden, secretarissen, veldwachters, politiecommissarissen en brandweercommandanten (mét foto) die in het gemeentehuis dienst gedaan hebben.  Te koop als boek voor € 12,00.2005: 1855-2005, Terugblik in het postverleden, algemeen en in Kapellen door Roger Van den Bleeken, 106 blz., A4-formaat. Een gedetailleerd werk over de post, n.a.v. de 150ste verjaardag van de opening van het eerste postkantoor te Kapellen. Met hoofdstukken over de familie Thurn und Tassis, de landelijke post tot 1830, het postgebeuren vóór WOI, tijdens de wereldoorlogen, evolutie van de post. Vele interessante afbeeldingen.  Te koop als boek voor € 15,00.2003: Het monument der gesneuvelden en de kunstenaar Theo Blickx door Roger Balbaert, 98 blz., A5-formaat. Het ontstaan van het standbeeld, tevens een levensschets van de Mechelse beeldhouwer Theo Blickx én een complete (en juiste!) lijst van de gesneuvelden.  Te koop als boek voor € 5,00.2000: 1800-2000 Gemeente Kapellen, De strijd om het gemeentehuis door Roger Balbaert, 130 blz. A4-formaat. Naar aanleiding van 200 jaar Kapellen als zelfstandige gemeente. Met alle verkiezingsuitslagen vanaf 1800.  Deze publicatie is elektronisch als pdf te koop voor € 10,00 via bestelling.1999:  Gevels kijken aan het station van Kapellen en omgeving door Havermans, Anne-Mie; Berkhof, Rik; Balbaert, Roger; Herman, Jef; Bestuur van Hoghescote.  30 blz., A4-formaat. Dit boek is een begeleiding bij de film “Geveltjes kijken” uit 1998. Worden besproken: Stationsstraat, Gasstraat, Olmendreef, Koning Albertlei, Koningin Elisabethlei, Koningin Astridlaan, Prinsendreef, Rubensheide en Lucien Bevernagestraat.  Deze publicatie is elektronisch als pdf te koop voor € 5,00 via bestelling.1997: Het verhaal van een toneelkring - De Toneelkring “ONZE KRING” - de “Lode Bauwenskring” door Jef Herman, 105 blz., A4-formaat. Zeer uitgebreid werk enkel en alleen over deze toneelkring en haar grote bezieler Lode Bauwens. Met vele anekdotes.  Te koop als boek voor € 10,00.1997: Leven en werk van Pastoor Vandenhoudt door Roger Balbaert, 87 blz., A4-formaat. Pastoor Vandenhoudt was 36 jaar lang de zielenherder van Kapellen. In zijn schaarse vrije tijd en met weinig middelen beoefende hij de schilderkunst. Met vele foto’s van zijn werken.  Te koop als boek voor € 10,00.1995:  Openbaar vervoer in Kapellen door Marcel Dondelinger, 30 blz., A4-formaat. Samenvatting van de evolutie van openbaar vervoer in Kapellen: van postkoets en diligence naar trein, tram, bus.  Deze publicatie is elektronisch te koop voor € 5,00 via bestelling.1995: Kapellen tijdens de Tweede Wereldoorlog door Roger Balbaert, 160 blz., A5-formaat. Uitgebreid naslagwerk met aandacht voor de mobilisatie, bezetting, het dagelijks leven, de bevrijding, nasleep, lijsten met de burgerlijke oorlogsslachtoffers, militairen en weerstanders.  Deze publicatie is elektronisch als pdf in A4-formaat te koop voor € 5,00 via bestelling.1993: Een andere kijk op Kapellen door Roger Balbaert, 96 blz., A4-formaat, met oude en minder oude foto’s van het leven in Kapellen: gebouwen, verenigingen, dorpsfiguren, de verschillende wijken.  Deze publicatie is elektronisch als pdf te koop voor € 12,00 via bestelling.